Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie odpowiadając na  apel wielu rodziców postanowiło   w bieżącym roku przedłużyć termin składania deklaracji w sprawie składki członkowskiej RR / pkt. 2 regulaminu konkursu klasowego „SKŁADKA” / do dnia  21 grudnia 2018 r.

 

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

w Świeszynie

rok szkolny 2018/2019

Zasady pozyskiwania składek na Fundusz Rady_Rodziców

Wzór deklaracji

Regulamin konkursu klasowego SKŁADKA

 

Prezydium:

 1. Henryk Łądkowski – przewodniczący
 2. Katarzyna Pińska – z-ca przewodniczącego
 3. Wioletta Mikołajczyk – sekretarz
 4. Agnieszka Lubera – skarbnik

Członkowie Rady Rodziców

 1. Monika Bogacz
 2. Przemysław Borys
 3. Justyna Budzyńska
 4. Ewa Cyngiel
 5. Daniel Elias
 6. Magdalena Kobus
 7. Edyta Kusz
 8. Przemysław Majda
 9. Natalia Oleszko Studzińska
 10. Anna Osińska
 11. Katarzyna Rapińczuk
 12. Jerzy Sobala
 13. Katarzyna Sobczak
 14. Anna Szatkowska
 15. Grzegorz Walkowiak
 16. Natalia Wieczorek

 Komisja Rewizyjna

 1. Agnieszka Łotysz – przewodnicząca
 2. Małgorzata Wapniarz – członek
 3. Katarzyna Turska – członek

 

Zakończenie roku szkolnego

odbędzie się 19 czerwca 2019r. o godz. 8.00.