Komunikat dla rodziców

21 marca 2019r. (czwartek) odbędą się konkursy i zawody sportowe z okazji pierwszego dnia wiosny. W tym dniu nie będzie lekcji. Uczniowie z klasy I, II, IV  i V zakończą zabawy zgodnie z planem lekcji, a klasa VIII i III gimnazjum o godz. 13.30. Świetlica szkolna i oddział przedszkolny pracują zgodnie z planem.

 

Szanowni Państwo poniżej znajduje się list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.  Bardzo proszę o zapoznanie się. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.   

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie odpowiadając na  apel wielu rodziców postanowiło   w bieżącym roku przedłużyć termin składania deklaracji w sprawie składki członkowskiej RR / pkt. 2 regulaminu konkursu klasowego „SKŁADKA” / do dnia  21 grudnia 2018 r.

1.Regulamin konkursów przedmiotowych

2.List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18

3. Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:

  • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

począwszy od 5 lutego 2018 r. wizytatorzy zajmujący się ww. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie  będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 –  17.00.  Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka. Poniżej podajemy dane do kontaktu:

Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542

25 lipca 1944 roku dywizja została podstępnie rozbrojona w Skrobowie koło Lubartowa przez Armię Czerwoną. Oficerów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty w większości zesłano do łagrów w ZSRR lub uwięziono. Część żołnierzy wstąpiła do oddziałów Berlinga, pozostali podzielili los swoich dowódców.

Zakończenie roku szkolnego

odbędzie się 19 czerwca 2019r. o godz. 8.00.