W związku z awarią pieca i niską temperatura w szkole- poniżej 18ºC , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świeszynie odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek). W tym dniu uczniowie, którzy nie mogą pozostać w domu, będą mieli zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.