Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Prezydium:

Przewodniczący Prezydium : Henryk Łądkowski

Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Pińska

Skarbnik: Agnieszka Lubera

Sekretarz: Wioletta Mikołajczyk

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Agnieszka Łotysz

Zastępca Przewodniczącego: Natalia Wieczorek

Sekretarz: Natalia Oleszko-Studzińska

 

Członkowie Rady:

Ambroziak Anna

Borys Przemysław

Dolińska Beata

Jędras Agnieszka

Król Anna

Kusz Edyta

Mielewczyk Elżbieta

Rapińczuk Katarzyna

Walkowiak Kamila