„Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat.”

                                                                                                                    Phil Brosmans

W roku szkolnym 2017/2018 Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął działalność pod nadzorem: Ewy Ślubowskiej, następnie Agnieszki Adamczyk. Chęć udziału zgłosiło 46 uczniów.

Na początku roku opracowano plan pracy oraz cele i założenia SKW.

W październiku i listopadzie uczniowie wraz z opiekunem zorganizowali akcję „ Nowiutka paczka dla bezdomniaczka” i przekazali zebrane produkty żywnościowe dla schroniska  „ Leśny zakątek”. W ramach podziękowań otrzymali pamiątkowy dyplom wdzięczności za pomoc.

Październik to miesiąc w którym SKW uczestniczyło w porządkowaniu zaniedbanych grobów na cmentarzu w Świeszynie.

Od listopada uczniowie zaangażowani zostali w akcję zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „ Przywróćmy dzieciom uśmiech” Akcja trwa do końca maja, natomiast wolontariusze podsumowują pracę każdej klasy co miesiąc zapisując zebrane kilogramy makulatury.

W grudniu wolontariusze przygotowywali się do świąt i dekorowali klasy lekcyjne.

W styczniu zakończona została akcja „ Góra grosza”. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Styczeń to również czas pomocy dla WOŚP. Wolontariusze uczestniczyli w zbiórce pieniędzy w gminie Świeszyno.

Opiekun SKW

Agnieszka Adamczyk