Apel podsumowujący I semestr

5 lutego w naszej szkole odbył się apel podsumowujący I semestr zorganizowany przez opiekunki samorządu szkolnego, p. Katarzynę Nowacką i p. Barbarę Baranowicz. Przedstawiciele każdej klasy przeczytali krótkie podsumowanie osiągnięć w nauce i zachowaniu, a także sukcesy swojego oddziału. Następnie nagrodzone zostały klasy, które uzyskały najwyższą frekwencję. Zwycięzcami okazała się klasa I i V. Dyplomy i nagrody otrzymali również uczniowie, którzy osiągnęli 100% frekwencję. Wyróżnieni zostali także Ci, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia w nauce i średnią 4,75 lub wyższą. Podczas apelu podsumowany został konkurs „Kulturalny uczeń miesiąca”. Dyplomy za wzorową postawę w I semestrze i tytuł superkulturalny uczeń otrzymali Ci, którzy przynajmniej trzy razy uzyskali ocenę wzorową z zachowania w I semestrze. To właśnie oni, a także uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce i najwyższą frekwencją będą nagrodzeni po feriach niespodzianką przygotowaną przez opiekunki samorządu i radę rodziców. Na zakończenie pani Nowacka i pani Skwierawska ogłosiły wyniki konkursu „Najciekawsza maska karnawałowa”, który odbył się na świetlicy szkolnej. Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody. Gratulujemy wszystkim i życzymy sukcesów w II semestrze.