Apel podsumowujący I semestr

5 lutego w naszej szkole odbył się apel podsumowujący I semestr zorganizowany przez opiekunki samorządu szkolnego, p. Katarzynę Nowacką i p. Barbarę Baranowicz. Przedstawiciele każdej klasy przeczytali krótkie podsumowanie osiągnięć w nauce i zachowaniu, a także sukcesy swojego oddziału. Następnie nagrodzone zostały klasy, które uzyskały najwyższą frekwencję. Zwycięzcami okazała się klasa I i V. Dyplomy i nagrody otrzymali również uczniowie, którzy osiągnęli 100% frekwencję. Wyróżnieni zostali także Ci, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia w nauce i średnią 4,75 lub wyższą. Podczas apelu podsumowany został konkurs „Kulturalny uczeń miesiąca”. Dyplomy za wzorową postawę w I semestrze i tytuł superkulturalny uczeń otrzymali Ci, którzy przynajmniej trzy razy uzyskali ocenę wzorową z zachowania w I semestrze. To właśnie oni, a także uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce i najwyższą frekwencją będą nagrodzeni po feriach niespodzianką przygotowaną przez opiekunki samorządu i radę rodziców. Na zakończenie pani Nowacka i pani Skwierawska ogłosiły wyniki konkursu „Najciekawsza maska karnawałowa”, który odbył się na świetlicy szkolnej. Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody. Na zakończenie apelu pani dyrektor Joanna Remplewicz przypomniała zebranym, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia z biologii i informatyki. Projekt będzie realizowany również           w kolejnym roku szkolnym, a chętni uczniowie będą mogli zapisać się na wybrane zajęcia. Gratulujemy wszystkim i życzymy sukcesów w II semestrze.

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content