Bal u Zeusa

22 marca sala nr 14, w której odbywa się język polski, zamieniła się w Olimp. Zeus urządził bal… Wśród zaproszonych gości byli m. in. Atena, Afrodyta, Hestia, Artemida, Demeter, Apollo, Hades, Posejdon, a także Ares. Zanim rozpoczął się bal, każdy uczestnik spotkania przedstawił się, zaprezentował swój strój oraz atrybuty. Bogowie dyskutowali o ważnych dla ich świata sprawach, np.o tym, jak ukarać Syzyfa za to, że wydał tajemnicę, o losie Kory , która przez pół roku jest Persefoną i mieszka w Tartarze,a także o zachowaniu Heraklesa i jego 12 pracach. Podczas rozmów przy suto zastawionym stole używano związków frazeologicznych, wywodzących się z mitologii.
Ta nietypowa lekcja języka polskiego odbyła się w klasie piątej i była podsumowaniem mitologii. Uczniowie bawili się świetnie i mogę stwierdzić, że mity znają bardzo dobrze, gdyż ich treść mają w „jednym paluszku „:-) .

Autor: Agnieszka Pankau

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content