Egzamin gimnazjalny

W dniach 18-20 kwietnia uczniowie klas III gimnazjum napisali  egzaminy gimnazjalne, które sprawdzały wiedzę                     i umiejętności z 9 przedmiotów. Pierwszego dnia gimnazjaliści napisali test z historii i wos-u oraz z języka polskiego. Drugiego dnia zmagali się z zadaniami z przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki, a trzeciego wykonywali zadania sprawdzające znajomość języków obcych. Wyniki zostaną przedstawione uczniom i ich rodzicom w czerwcu.[envira-gallery id=”4612″]

rekrutacja 2021/2022

Zarządzenie Wójta Gminy Świeszyno

Rekrutacja– dokumenty do pobrania

Skip to content