Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

1
Rozpoczęcie roku szkolnego
2 września 2019 r.
2
Terminy półroczy
I. 2.09.2019 r. – 17.01.2020 r.
II. 20.01 – 26.06.2020 r.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31.12.2019r.
4
Ferie zimowe
10.02 – 21.02.2020 r.
5
Wiosenna przerwa świąteczna
9-14.04.2020 r.
6
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
26.06.2020 r.
7
Ferie letnie
29.06 – 1.09.2019 r.
8
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych (§ 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
12 czerwca 2020r.
   
 
 
 

kONTAKT

Świeszyno 6
76-024 Świeszyno

Sekretariat
telefon: 94 3161 225
e-mail: szkola@spswieszyno.pl

Dyrektor
telefon: 94 3161 310

ZARZĄDZENIE Dyrektora w Świeszynie z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie informuje, że działalność kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko – Orlik 2012ˮ zostaje zawieszona do 22.05.2020r.