Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Komunikaty Dyrektora

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 983 ze zmianami) w dniach od 2.09.2021r. do 22.12.2021r. w szkole realizowane będą zajęcia wspomagające uczniów klas IV- VIII w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W uzgodnieniu z radą pedagogiczną, ze względu na możliwości organizacyjne naszej szkoły, podjęłam decyzję, iż zajęcia wspomagające odbywać się będą:
– w klasie IV- z języka polskiego i języka angielskiego,
– w klasie V- z biologii i geografii,
– w klasie VI- z matematyki i języka angielskiego,
– w klasie VIII- z języka polskiego i matematyki.
O terminach i godzinie rozpoczynania zajęć rodzice i uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców.

Skip to content