Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez uczniów czas zabawy, wspaniałych przygód i słońca. Czas odpoczynku od lekcji, sprawdzianów, prac domowych.


Dziękując za współpracę i wysiłek wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie życzę niezapomnianych wrażeń i bezpiecznych przygód na plaży, w górach i nad jeziorami, radości z każdego wakacyjnego dnia i wielu chwil wartych wspomnień.

Odpoczywajcie i bawcie się bezpiecznie.
Joanna Remplewicz- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Nagrody za konkursy szkolne

12 listopada na apelu zostały podsumowane, konkursy szkolne, które odbyły się w październiku i listopadzie. Opiekunki samorządu szkolnego wręczyły dyplomy uczniom, którzy uzyskali tytuł „Kulturalny uczeń miesiąca”. W związku z rocznicą odzyskania niepodległości najmłodsi uczniowie mogli wykonać pracę plastyczną przedstawiającą symbole narodowe, a uczniowie klasy IV, V i VI wzięli udział w konkursie drużynowym ze znajomości symboli narodowych. Wśród najmłodszych III miejsce zajął Marcel Pyczek, II miejsce Oliwia Pawlas, a I Leon Dzikowski. Natomiast zwycięzcami w konkursie drużynowym okazała się klasa IV i V.