Pasowanie na ucznia

22 listopada w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia, a bohaterami tej uroczystości byli pierwszoklasiści. W tym ważnym dniu oprócz rodziców, nauczycieli i uczniów klas starszych, na uroczystość zostali zaproszeni goście: wójt gminy Świeszyno- pani Ewa Korczak, przewodniczący rady gminy Świeszyno- pan Bogdan Koryga, zastępca wójt gminy Świeszyno- pani Grażyna Karlińska- Ćwięka, Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej- pani Beata Banaś-Dziobek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- pani Maria Gontarek, sołtys Świeszyna- pani Danuta Polechońska, prezydium rady rodziców oraz przedstawiciele patrona szkoły. Pierwszaki zaprezentowały wiersze i piosenki, również w języku angielskim i udowodniły wszystkim zebranym, że są gotowe, żeby zostać przyjętym do społeczności uczniowskiej. Dzieci i ich rodzice złożyły także uroczyste ślubowanie. Po uroczystości pasowania pierwszoklasiści otrzymali upominki od zaproszonych gości, pani dyrektor, rady rodziców i przedszkolaków z naszej szkoły. Sami także wręczyli małe podarunki gościom. Na zakończenie wszyscy zrobili pamiątkowe zdjęcie i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.