Pasowanie na ucznia

W środę, 17 marca 2021 roku odbyła się bardzo ważna uroczystość- Pasowanie na Ucznia. Dzieci z klasy pierwszej przygotowywały się na ważną uroczystość pod okiem swojej wychowawczyni Anny Kurłowicz. Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas wszystkich prób. W dniu pasowania panowała wyjątkowa atmosfera, a dzieci ubrane były w stroje galowe. Uczniowie przedstawili program artystyczny w czasie, którego zaprezentowali wzorowo swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów uroczystego ślubowania oraz Pasowanie na Ucznia, którego dokonała pani Joanna Remplewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. W ten sposób Pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków oraz ciepłe i miłe słowa skierowane przez panią dyrektor do uczniów. Pochwaliła umiejętności uczniów życząc tym samym cudownych chwil spędzonych w szkole. Po uroczystym pasowaniu Pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią udali się do klasy na poczęstunek. Te ważne chwile związane ze szkołą utkwią im na długo w pamięci i na pewno będą starali się „swoim zachowaniem i nauką sprawić radość i zadowolenie sobie i Rodzicom”.

Autor: Anna Kurłowicz

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content