Patron

  27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej to największy partyzancki związek taktyczny na ziemiach polskich. Została sformowana z istniejących wcześniej oddziałów partyzanckich i zmobilizowanych żołnierzy konspiracji inspektoratów Armii Krajowej: Kowel, Łuck i Równe.  Początkowo organizowana przez podpułkownika „Lubonia”. Pełną nazwę 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej  uzyskała pod dowództwem podpułkownika Jana Wojciecha Kiwerskiego „Oliwy”. Po zakończeniu mobilizacji 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej liczyła 7300 oficerów i żołnierzy. Swoim obszarem działań objęła cztery powiaty na Wołyniu (od rzeki Styr do Bugu, od Szosy Łuck – Włodzimierz Wołyński – Uscisług do szosy Kowel – Dorohusk).  Dywizja w ramach akcji „Burza” na Wołyniu wspomagała samoobronę ludności polskiej w walce z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii, walczyła z niemieckimi siłami przeciwpartyzanckimi i regularnymi  oddziałami niemieckich wojsk frontowych. Stoczyła w 1944 roku kilka większych bojów: pod Włodzimierzem Wołyńskim (23 lutego), w Hołobach (9 marca), w Zasmykach 917 marca), okrążona przez Niemców w rejonie Kowla toczyła od 2 do 21 kwietnia ciężkie walki. Nie otrzymawszy obiecanej pomocy  radzieckiej zmuszona została przebić się natereny Polesia, a w końcowej fazie walk na Lubelszczyznę. Wyzwoliła tam miejscowości: Lubartów, Kock, Kamionkę, Michniów, Firleje. Dowódca podpułkownik Jan Wojciech Kiwerski zginął w czasie walk operacji kowelskiej, jego następcami zostali kolejno: major T. Sztumber- Rychter pseudonim „Żegota” i pułkownik  J. Kotowicz pseudonim „ Twardy”.

25 lipca 1944 roku dywizja została podstępnie rozbrojona w Skrobowie koło Lubartowa przez Armię Czerwoną. Oficerów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty w większości zesłano do łagrów w ZSRR lub uwięziono. Część żołnierzy wstąpiła do oddziałów Berlinga, pozostali podzielili los swoich dowódców.

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content