Pożegnanie absolwentów

18 czerwca o godzinie 16.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. Było to szczególne wydarzenie dla uczniów          i nauczycieli, ponieważ naukę zakończył ostatni rocznik gimnazjalistów i po raz pierwszy mury naszej szkoły żegnali również uczniowie klasy VIII. W uroczystości oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Świeszyno- panie Ewa Korczak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- pani Maria Gontarek, kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej- pani Helena Zochniak, przewodniczący Rady Gminy- pan Bogdan Koryga, sołtys Świeszyna- pani Danuta Polechońska, ksiądz proboszcz Dawid Fuławka oraz przedstawiciele patrona szkoły. Podczas uroczystości pani wójt wręczyła nagrodę dla najlepszego ucznia, a pani Maria Gontarek przekazała najlepszym absolwentom nagrody ufundowane przez  Fundację Stypendia Świeszyńskie. Rada rodziców nagrodziła także uczniów którzy osiągnęli najlepszy wynik podczas egzaminów oraz tych, którzy uzyskali wynik 100%. Tradycją naszej szkoły jest również tytuł PRIMUS INTER PARES przyznawany wyróżniającemu się absolwentowi przez radę pedagogiczną. W tym roku uzyskał go Piotr Łądkowski. Po oficjalnej części uroczystości, uczniowie pożegnali wszystkich zebranych przygotowanym przez siebie i wychowawców przedstawieniem „Lekcja jak marzenie”.

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content