Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 21-23 listopada uczniowie z klasy ósmej przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty. W pierwszym dniu przez 120 minut zmagali się z zadaniami z języka polskiego. Kolejnego przystąpili do egzaminu z matematyki, który trwał 100 minut, a trzeciego dnia rozwiązywali test z języka obcego. Była to kolejna i na pewno nie ostatnia próba przed egzaminem w kwietniu. W grudniu uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani o wynikach .

Oby Nowy 2021 Rok obfitował w radość, szczęście i powodzenie.

Nauczycielom i pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom życzę zdrowia i miłości, bliskości najważniejszych osób oraz wielu spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Niech spełnią się wszystkie noworoczne postanowienia. Niech Nowy Rok przyniesie nam nadzieję, że jutro będzie lepsze, bo normalne.

Do siego roku.

Joanna Remplewicz-

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie