Załącznik

                                                                                do Zarządzenia Dyrektora nr 4/2020

                                                                                z dnia 4 maja 2020r.

 

 

Procedura korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Świeszynie obowiązująca w czasie pandemii COVID-19

 

 1. W czasie pandemii COVID-19 boisko jest czynne w godzinach od 15.00 do 20.00.
 2. Wszystkie osoby udające się na Orlik lub powracające z niego mają obowiązek zachować dystans społeczny i obowiązek zasłaniania twarzy. Przebywając na boisku, nie ma obowiązku zakrywania twarzy. 
 3. Dla wszystkich wchodzących i opuszczających obiekt obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
 4. Osoby chętne do skorzystania z kompleksu boisk sportowych zobowiązane są zgłosić ten zamiar do przedstawiciela administratora, czyli Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie, najpóźniej dzień wcześniej.  Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo.

             tel. 505 592 518

             adres mailowy: szkola@spswieszyno.pl

 1. Wejście na Orlik i korzystanie z boiska jest możliwe wyłącznie za zgodą przedstawiciela administratora.
 2. W czasie pandemii COVID-19 Orlik udostępniany jest tylko grupom zorganizowanym.
 3. Między poszczególnymi grupami musi być zachowany co najmniej piętnastominutowy odstęp czasowy.
 4. Na boisku może przebywać maksymalnie 6 osób, nie licząc trenera i osób obsługujących.
 5. Osoby przebywające na kompleksie boisk sportowych mogą korzystać wyłącznie z toalet.
 6. Nie dopuszcza się możliwości korzystania ze sprzętu sportowego znajdującego się na Orliku. Należy korzystać z osobistego sprzętu treningowego.
 7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska mają obowiązek przestrzegania niniejszej procedury.

 

 

 

 

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
 • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

 1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content