Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. To największe święto ekologiczne. Bierze w nim udział ponad 190 państw. W Polsce obchodzony jest od 1990 roku. Odbywa się podczas niego wiele akcji promujących dbanie o środowisko. Należą do nich m.in. sprzątanie świata. Co ważne, do akcji ekologicznych włączają się wtedy nie tylko dorośli, ale również najmłodsi. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych wraz z wychowawczyniami wzięły udział w sprzątaniu okolic szkoły. Zostały również przeprowadzone zajęcia na temat segregacji odpadów oraz recyklingu. Podczas popołudniowych zabaw z panią Dorotą Falko utrwaliły swoje wiadomości o Ziemi i wykonały nietypowego robota. Robot powstał ze „śmieci”- pudełek, butelek, papierów i nakrętek. Dzieci ochoczo łączyły kolejne elementy, a także wymyślały, co innego mogłoby z nich powstać. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą i kreatywnością. Zasługują na miano małego ekologa! Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej również pamiętali  o tym szczególnym dniu. W obu klasach odbyły się pogadanki dotyczące  kształtowania aktywnej postawy wobec środowiska, wrażliwości, szacunku i odpowiedzialności za jego stan, dostrzegania potrzeb recyklingu i segregacji odpadów. Trzecioklasiści obejrzeli także prezentację dotyczącą naszej planety. Wykazali się umiejętnością segregowania odpadów. Podsumowaniem działań było wykonanie plakatów. Z okazji Dnia Ziemi na lekcjach plastyki online klasy 4-7 wykonały plakaty o tematyce związanej z ochroną naszej planety. Uczniowie uświadomili sobie jakie są źródła zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz jak nasze zachowanie może wpłynąć na jego stan.

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content