Wychowawcy klas

oddział przedszkolny (5-latki) – p. Barbara Baranowicz

oddział przedszkolny (6-latki) – p. Joanna Grosicka

klasa I – p. Anna Kurłowicz

klasa II – p. Dorota Falko

klasa III – p. Dorota Trepka

klasa IV – p. Barbara Romanowska

klasa V – p. Agnieszka Pankau

klasa VI – p.Agnieszka Urbańska

klasa VII – p. Katarzyna Nowacka

Oby Nowy 2021 Rok obfitował w radość, szczęście i powodzenie.

Nauczycielom i pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom życzę zdrowia i miłości, bliskości najważniejszych osób oraz wielu spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Niech spełnią się wszystkie noworoczne postanowienia. Niech Nowy Rok przyniesie nam nadzieję, że jutro będzie lepsze, bo normalne.

Do siego roku.

Joanna Remplewicz-

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie