Wyniki rekrutacji 2020/2021

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO są zobowiązani w dniach od 02.04 2020r. do 04.04 2020r., a dzieci zakwalifikowanych do KLASY PIERWSZEJ od 02.04.2020r. do 06.04.2020r. do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie. Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świeszynie zwraca się z prośbą o  telefoniczne (94 31 61 225) lub mailowe  (szkola@spswieszyno.pl)  potwierdzenia woli zapisu dziecka.

07.04.2020r. o godzinie 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej.

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                         do Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora

nr 2/2020 z dnia 2 marca 2020r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK  w Świeszynie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz.996 z późn. zm.), Zarządzenie nr 2/2020Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 – Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 1. kwalifikuje na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Barańska Pola

2.

Białecki Kacper

3.

Borys Mateusz

4.

Bruliński Antoni

5.

Bujalska Katarzyna

6.

Cieślińska Amelia

7.

Dudzik Bianka

8.

Filipowicz Konrad

9.

Galus Martyna

10.

Gałka Oliwier

11.

Giec Martyna

12

Jagła Marcel

13.

Jagła Natan

14.

Kłosińska Lena

15.

Kowakczyk Aleksander

16.

Krawiecki Michał

17.

Kruczyńska Anna

18.

Kuta Adam

19.

Lis Zuzanna

20.

Maćkiewicz Stanisław

21.

Marsicki Jan

22.

Ostrowski Mikołaj

23.

Patura Amelia

24.

Płóciennik Kacper

25.

Polasińska Blanka

26.

Polechońska Zofia

27.

Puzio Oliwier

28.

Redlarski Mateusz

29.

Ruszkowski Alan

30.

Różyło Kacper

31.

Sadowski Krzysztof

32.

Szymański Mikołaj

33.

Tolak Marcelina

34.

Turczynowicz Filip

35.

Warzecha Mateusz

36.

Wołgin Lia

37.

Wrzesińska Maja

38.

Wysiński Natan

39.

Zbojna Nikodem

40.

Zymek Hanna

41..

Żak Adrian

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła posiada 9  wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym .
 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 01.04.2020r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK  w Świeszynie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz.996 z późn. zm.), Zarządzenie nr 2/2020Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 – Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. kwalifikuje na rok szkolny 2020/21 do klasy pierwszej niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Cyngiel Wiktor

2.

Dzikowski Kacper

3.

Elias Kornelia

4.

Fir Maria

5.

Galus Kacper

6.

Grodzka Urszula

7.

Góral Julian

8.

Jagła Wiktor

9.

Kowalczyk Łukasz

10.

Kuc Mateusz

11.

Łuczków Wiktor

12.

Majda Michał

13.

Michalski Szymon

14.

Osińska Amelia

15.

Płóciennik Ignacy

16.

Rybarczyk Maja

17.

Sadowska Anastazja

18.

Schmidt Wojciech

19..

Sikora Adam

20.

Studziński Borys

21.

Tokarek Stochmal Ludwika

22.

Wartalska Martyna

23.

Warzecha Tymoteusz

24..

Wieczorek Martyna

25.

Ziółkowski Bruno

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nie posiada wolnych miejsc w klasie
  pierwszej.
 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 01.04.2020r.

                                 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych  do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r.  poz. 996 z późn. zm.), Zarządzenie nr  2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 2 marca 2020r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. nie kwalifikuje do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21 niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Kamińska Apolonia

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nie posiada wolnych miejsc.
 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 01.04.2020r.  Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odmowy.

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły składa się do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie szkoły w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości.                                                            

                                                                                     

 

 

 

 

 

Oby Nowy 2021 Rok obfitował w radość, szczęście i powodzenie.

Nauczycielom i pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom życzę zdrowia i miłości, bliskości najważniejszych osób oraz wielu spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Niech spełnią się wszystkie noworoczne postanowienia. Niech Nowy Rok przyniesie nam nadzieję, że jutro będzie lepsze, bo normalne.

Do siego roku.

Joanna Remplewicz-

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie