Załącznik nr 1

                                                                                                                         do Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora

nr 2/2020 z dnia 2 marca 2020r.

 

Lista kandydatów przyjętych  do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK  w Świeszynie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz.996 z późn. zm.), Zarządzenie nr 2/2020Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 – Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 1. przyjmuje na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Barańska Pola

2.

Białecki Kacper

3.

Borys Mateusz

4.

Bruliński Antoni

5.

Bujalska Katarzyna

6.

Cieślińska Amelia

7.

Dudzik Bianka

8.

Filipowicz Konrad

9.

Galus Martyna

10.

Gałka Oliwier

11.

Giec Martyna

12

Jagła Marcel

13.

Jagła Natan

14.

Kłosińska Lena

15.

Kowakczyk Aleksander

16.

Krawiecki Michał

17.

Kruczyńska Anna

18.

Kuta Adam

19.

Lis Zuzanna

20.

Maćkiewicz Stanisław

21.

Marsicki Jan

22.

Ostrowski Mikołaj

23.

Patura Amelia

24.

Pietrusiewicz Aleksander

25.

Płóciennik Kacper

26.

Polasińska Blanka

27.

Polechońska Zofia

28.

Puzio Oliwier

29.

Redlarski Mateusz

30.

Ruszkowski Alan

31.

Różyło Kacper

32.

Sadowski Krzysztof

33.

Szymański Mikołaj

34.

Tolak Marcelina

35.

Turczynowicz Filip

36.

Warzecha Mateusz

37.

Wołgin Lia

38.

Wrzesińska Maja

39.

Wysiński Natan

40.

Zbojna Nikodem

41.

Zymek Hanna

42.

Żak Adrian

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła posiada 8  wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym .
 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2020r.

 

 

  

 

Lista kandydatów przyjętych  do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK  w Świeszynie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz.996 z późn. zm.), Zarządzenie nr 2/2020Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 – Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. przyjmuje na rok szkolny 2020/21 do klasy pierwszej niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Cyngiel Wiktor

2.

Dzikowski Kacper

3.

Elias Kornelia

4.

Fir Maria

5.

Galus Kacper

6.

Grodzka Urszula

7.

Góral Julian

8.

Jagła Wiktor

9.

Kowalczyk Łukasz

10.

Kuc Mateusz

11.

Łuczków Wiktor

12.

Majda Michał

13.

Michalski Szymon

14.

Osińska Amelia

15.

Płóciennik Ignacy

16.

Rybarczyk Maja

17.

Sadowska Anastazja

18.

Schmidt Wojciech

19..

Sikora Adam

20.

Studziński Borys

21.

Tokarek Stochmal Ludwika

22.

Wartalska Martyna

23.

Warzecha Tymoteusz

24..

Wieczorek Martyna

25.

Ziółkowski Bruno

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nie posiada wolnych miejsc w klasie
  pierwszej.
 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2020r.

 

Lista kandydatów nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK  w Świeszynie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r.  poz. 996 z późn. zm.), Zarządzenie nr  2/2020Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. nie przyjmuje do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Kamińska Apolonia

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nie posiada wolnych miejsc.
 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2020t.  Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej   w terminie 7 dni od dnia otrzymania odmowy.

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły składa się do Komisji Rekrutacyjnej  w sekretariacie szkoły w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości.                                                           

 

 

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
 • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

 1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content